O mnie

Profesor CMUJ – Dr hab. n. med. Paweł Stręk

Stopień doktora habilitowanego w zakresie otolaryngologii otrzymał na podstawie rozprawy pt. „Optymalizacja zastosowania operacji częściowego usunięcia krtani z powodu raka o pierwotnej lokalizacji w piętrze nadgłośniowym”, po odbyciu kolokwium przed Radą Wydziału Lekarskiego CM UJ 19 lutego 1999 r., której uchwała o nadaniu stopnia została zatwierdzona decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych 21 czerwca 1999 r.

W latach 1999 – 2006 był kierownikiem tematu „Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania u chorych leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów głowy i szyi” realizowanego w ramach pracy statutowej CMUJ. Od roku 2007 do 2009 był kierownikiem tematu „ Badania czynności górnego zwieracza przełyku u chorych leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów głowy i szyi” realizowanego w ramach pracy statutowej CMUJ. Od roku 2010 jest kierownikiem tematu ”Rola refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD) w etiopatogenezie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (PZZP) oraz jego (GERD) wpływ na wynik leczenia chirurgicznego chorych z PZZP”.

Od roku 1998 do 2000 był sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi jednocześnie będąc sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Towarzystwa w roku 2000.

W latach 1995 –2006 skarbnik Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a od roku 2006 do 2010 vice- przewodniczący tego Oddziału. Od maja 2010 przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a od roku 2006 do 2010 vice- przewodniczący tego Oddziału.

W roku 2008 został wybrany, głosami delegatów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, członkiem kapituły przyznającej nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego dla młodych otolaryngologów za najlepsze prace naukowo-badawcze. Funkcję przewodniczącego Komisji Nagrody Naukowej im. Profesora Jana Miodońskiego Zarzadu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi pełni do chwili obecnej.

W 1997 roku został powołany na stanowisko specjalisty w zakresie otolaryngologii województwa krośnieńskiego i pełniłem tą funkcję aż do momentu wdrożenia reformy administracyjnej Polski i jednoczesnej likwidacji tego województwa.

W listopadzie 2007 r. został mianowany na stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Klinicznego i pełnię tę funkcje do chwili obecnej.